516 472 184

Mateřská škola Lysice realizuje od březnu 2017 Výzvu č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Přehled aktuvit: - od 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019 personální šablona : Školní asistent pro děti ohrožené školním neúspěchem Přednášky pro rodiče: - 2. 11. 2017 : Školní zralost - Mgr. Jana Rozprýmová - 23. 1. 2018 : Rodič jako slovník, kontejner, zrcadlo - PhDr. Veronika Novotná - 5. 5. 2018: Příprava předškoláků v rodině na vstup do ZŠ - Mgr. Zuzana Krejčí - 1. 11. 2018:Školní zralost a úspěšný přechod dětí do základní školy - Mgr. Jana Rozprýmová - 23. 1. 2019: Jak ovlivňuje fyzická zralost a zdravotní stav dítěte úspěšnost v ZŠ, podpora fyzické zralosti a zdravého životního stylu dítěte - MUDr. Martina Přichystalová - 25. 2. 2019: Jak posílit čtenářskou gramotnost dítěte před jeho nástupem do ZŠ - Mgr. Zuzana Krejčí Školení pro pedagogy: - 11. 10. 2017 : Práce s dětmi méně než tříletými - A. Novotná ( 16 hodin) - 4. 1. 2018 - 6. 2. 2018 : Individualizace vzdělávání v MŠ : Mgr. M. Sklářová ( 40 hodin) - 4. 1. 2018 - 6. 2. 2018 : Individualizace vzdělávání v MŠ: Mgr. A. Miholová (40 hodin) - 11. 10. 2018 - 15. 11. 2018: Hana Mynářová

Přiložené soubory:
   Beseda s rodiči: Rodič jako slovník, kontejner, zrcadlo
   Beseda s rodiči Školní zralost 2017
   letak publicita
   Beseda pro rodiče: Příprava předškoláků na vstup do ZŠv rodině
   Beseda s rodiči Vliv zdravotního stavu na úspěšnost ve škole
   Beseda s rodiči Školní zralost 2018
   Beseda s rodiči Předčtenářská gramotnost