Podporují nás

516 472 184

Děkujeme zřizovateli za dostatečnou finanční podporu v tomto školním roce. Příspěvky od zřizovatele plně pokrývají veškeré provozní náklady školy,