Co nabízíme

516 472 184

 

V měsící září se zaměříme na adaptaci nových dětí, na seznámení dětí s paní učitelkami a kamarády, s prostředím třídy a školní zahrady. Budeme se učit pravidla, kterými se ve třídách budeme řídit.

Pokud nám to počasí a epidemická situace dovolí, uspořádáme ve druhé polovině září na zahradě podzimní akci pro děti a rodiče. Sledujte webové stránky školy.