516 472 184

Mateřská škola Lysice se zapojila v březnu 2017 do Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. a II. O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na těchto stránkách!


Šablony III

26. února

Informace najdete zde: [více]


Šablony II

03. února

zde pište krátký úvod o clánku [více]