516 472 184

Mateřská škola Lysice se zapojila v březnu 2017 do Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. a II. O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na těchto stránkách!