516 472 184

Mateřská škola Lysice se zapojila v březnu 2017 do Výzvy č.02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. a II. O aktivitách projektu jste pravidelně informováni na těchto stránkách!


Šablony III

16. října

Z OP VVV financujeme: školního asistenta Projektové dny mimo MŠ   [více]


OP JAK - Šablony I

30. ledna

Finanční prostředky z Evropského dotačního programu  OP JAK - Šablony I využíváme od 1. 1. 2023.   [více]


Zapojení do projektu MAP IV

12. února

Mateřská škola je zapojena do projektu MAP IV od 1.12.2023. [více]