Aktuality

516 472 184


Zahradní slavnost 17. 6. 2022

14. června

Zveme všechny rodiče a děti na tradiční Zahradní slavnost, které se koná v pátek 17. 6. 2022 od 16,00 hodin na zahradě mateřské školy.    [více]


Výsledek přijímacího řízení do MŠ Lysice

27. května

Seznam přijatých dětí naleznete zde: [více]


Zápis do MŠ - Uprchlíci

11. května

K zápisu do MŠ dne 2. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období dne 27. 6.  2022 . Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 27. червня 2022 року.   [více]