516 472 184

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY -3. - 7. 5. 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LYSICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 SE KONÁ VE DNECH 3. - 7. KVĚTNA.

K zápisu budou rodiče potřebovat :

1. Občanský průkaz -kopie

2. Rodný list dítěte - kopie

3. Vyplněnou přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přihláška musí být potvrzena dětským lékaře. Přihlášku naleznete na webových stránkách školy nebo si ji můžete po domluvě vyzvednout u p. ředitelky.

 

 

Přihlášku s ostatními požadovanými dokumenty mohou zákonní zástupci doručit ve dnech zápisu - tj. od 3. -7. května 2021, následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

4. osobním podáním ve škole, vhozením do poštovní schránky.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil osobně svým podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU PŘIJÍMÁNY DĚTI NEJDŘÍVE V DEN DOVRŠENÍ 3. ROKU.

Přiložené soubory:
   Přihláška k předškolnímu vzdělávání
   Kritéria přijímání dětí