516 472 184

Zahradní slavnost 17. 6. 2022

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI, ZVEME VÁS NA ZAHRADNÍ SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI  UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÁ SE KONÁ DNE 17. 6. 2022

PROSÍME RODIČE, ABY V TENTO DEN  VE TŘÍDÁCH VYZVEDLI SVÉ DĚTI NEJPOZDĚJI V 16,00 HODIN A PŘESUNULI SE S NIMI NA ZAHRADU 😊

Program pro všechny děti:

·         15,50 hod.  - Sraz dětí a jejich rodičů na školní zahradě

·         16,00 – 16,30 hod. – Zábavný program se soutěžemi pro děti a rodiče se Sandrou Riedlovou

·         16,30: Slavnostní pasování předškoláků

·         17,00 – vystoupení předškoláků

·         17,15 – 18,00 – pohádkové soutěže pro děti a rodiče na zahradě MŠ

Od 18,00- program pouze pro předškoláky, kteří v září nastupují do základní školy a jejich rodinné příslušníky:

·         Opékání párků

·         Spaní předškoláků v MŠ

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE AKCE NA ZAHRADĚ SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE DĚTI V DOPOROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. ZA  BEZPEČNOST SVÉHO DÍTĚTE ZODPOVÍDAJÍ RODIČE OD OKAMŽIKU JEHO PŘEVZETÍ OD P.UČITELEK.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE DŮSLEDNĚ DOHLÍŽELI NA SVÉ DĚTI PO CELOU DOBU TRVÁNÍ AKCE. DĚTI NEMOHOU NEKONTROLOVANĚ BĚHAT PO CELÉ ZAHRADĚ, ŠPLHAT PO HERNÍCH PRVCÍCH A OHROŽOVAT SEBE I OSTATNÍ.

                                                                                                                       DĚKUJEME

Přiložené soubory:
   Pozvánka