516 472 184

Výsledek přijímacího řízení do MŠ Lysice

V příloze naleznete seznam přijatých dětí.

Rodiče dětí, které z kapacitních důvodů nebyly přijaty, obdrží poštou doporučený dopis o nepřijetí dítěte do MŠ.

Přiložené soubory:
   Seznam přijatých dětí