516 472 184

Slavnostní pasování na školáky

Za fotografie děkujeme paní Libuši Macků.

https://www.uschovna.cz/zasilka/NC9TC2PM54NHJSX7-5DP