516 472 184

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Z pohádky do světa".

Základní filozofií školy je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život,

Výchova a vzdělávání nespočívají v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modelu, ale že je jedinečnou neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována., přestože onen pomyslný model nenaplní nebo naopak přesáhne.

Chceme školku plnou pohody, souladu, harmonie, pozitivního naladění a bezpečí všech zúčastněných.

 

Jsme „otevřená mateřská škola“ – podporujeme spolupráci školy s rodiči, zřizovatelem, občany a okolními institucemi. Každý, kdo k nám přijde s nápadem, prosbou, nebo se jenom podívat, je vítán. Nově příchozím dětem umožňujeme individuální „zvykací režim“, nastavený podle potřeb každého dítěte, přítomnost rodičů ve třídách v tomto období i mimo ně je pro nás samozřejmostí.

 

 

Integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváříme pro tyto děti příznivé prostředí a umožnili jim jejich optimální rozvoj v běžné třídě vrstevníků. Integrace dítěte je velkým přínosem pro všechny děti i dospělé naší MŠ.

Náš vzdělávací program je založený na tématickém plánování. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení počítá s aktivní účastí dítěte, je založeno na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Plně se přikláníme k tvrzení „Učíme se pro život, ne pro znalosti“. Proto i náš vzdělávací program vychází z předpokladu, že pro děti je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí než to, co umí a zná, neboť poznatky je možné doplnit, avšak životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je relativně trvalá.

 

Poskytujeme pravidelnou logopedickou péči –pod vedením Mgr. Zuzana Krejčí – logoped, p. uč. Yveta Miholová, p. uč. Jitka Kotlánová,p. učitelka Hana Mynářová a p. uč. Andrea Novotná –logoped. preventistky

Organizujeme kroužek „Předškolák“ pro děti a rodiče – příprava na vstup do 1. třídy - pro přihlášené rodiče a děti, celkem 10 lekcí, metodicky podloženo „Metodou dobrého startu“.

Zábavná angličtina – zajišťována externí lektorkou Mgr. Hanou Dvořákovou podle metodiky jazykové školy ZUZU pro přihlášené děti.

Pískání na flétnu – vede p. učitelka Mgr. Petra Šmardová

Lyžařská školka – zajišťována soukromou agenturou SVOWMANSCHOOL Olešnice pro přihlášené děti

Plavecká školka – zajišťována plaveckou školou Blansko