516 472 184

Plán spolupráce s rodiči.

 

Cílem je seznámení rodičů s prostředím MŠ, navazování bližších kontaktů mezi rodiči a učitelkami a mezi rodiči navzájem, podněcování zájmu rodičů o činnosti v mateřské škole, vytvoření partnerského vztahu s rodiči.

Pro rok 2018 - 2019 jsme naplánovali tyto akce:

 • Září – třídní schůzka pro rodiče, seznámení se školním řádem, organizací provozu školy

 • Září – Tvořivá dílnička na zahradě MŠ pro děti a rodiče
 • Říjen - přednáška pro rodiče - péče o řeč předškoláků  s logopedem
 • Říjen – dopolední pečení s rodiči – štrůdl, jablečný koláč apod. dle TVP v jednotlivých třídách

 • Listopad –přednáška pro rodiče: "Skolní zralost"

 • Prosinec – „Mikuláš s čerty v MŠ“ – ve třídě adventní dílna, na zahradě setkání s Mikulášem a čerty, mikulášská nadílka

 • Leden – beseda pro rodiče- první pomoc dětem předškolního věku

 • Duben – odpolední velikonoční slavnost pro děti a rodiče

 • Květen – „Den matek“ – slavnostní besídka, děti vystoupí s připraveným programem

 • Červen – Zahradní slavnost - u příležitosti konce školního roku – spojená se „Dnem předškoláka“(noční spaní předškoláků v MŠ) – zapojení rodičů do organizace akce

 

Organizace akcí:

 • U akcí konaných venku (na zahradě, v oboře apod.) je možná přítomnost libovolného počtu členů rodiny a kamarádů

 • U akcí konaných uvnitř MŠtzv. Dílničky, tvoření – z důvodu omezeného prostoru u stolečků je nutné omezení počtu přítomných osob – 1 dítě z MŠ + 1 rodič

 • Výjimka = Besídka ke Dni matek – mohou se zúčastnit i ostatní členové rodiny

 

Všechny akce, zde naplánované, jsou pouze orientační a mohou se přizpůsobit aktuální potřebě a možnostem dětí, rodičů a školy.

Ochutnávka ze školní kuchyně – bude součástí některé akce pro rodiče

Ankety pro rodiče – zjišťujeme názory na stávající úroveň práce zaměstnanců, požadavky rodičů na aktivity dětí v MŠ, podněty k další práci, rodiče mohou sdělovat své názory anonymně (dotazníky, krabička nápadů a přání)