516 472 184

Nahlašování stravy po nemoci dítěte

Žádáme rodiče,
aby den před nástupem dítěte do MŠ po nemoci nahlásili své dítě ke stravování - nejlépe přímo paní Věře Ondrové, případně paní učitelkám.

Pokud tak neuděláte, vaše dítě nebude mít v den nástupu nanormovaný oběd a bude se stravovat na úkor ostatních dětí (např. v porci masa).

V případě, že po nemoci takto nastoupí více předem nenahlášených dětí, kuchyň nemá zakoupeno dostatek čerstvích potravin a vaše dítě nedostane plnohodnotnou stravu.

Děkujeme za dodržování tohoto požadavku.