516 472 184

KROUŽEK "PŘEDŠKOLÁK" PRO VYBRANÉ DĚTI ZE TŘÍD "SLUNÍČKA" A "KOŤÁTKA"

Přehled jednotlivých lekcí:

První lekce: 22.11.2022 od 15:30 

Druhá lekce: 6.12.2022.

Třetí lekce: 13.12. 2022

Čtvrtá lekce: 3. 1. 2023

Pátá lekce: 17. 1. 2023 - Zrušena z důvodu velké nemocnosti, předběžně plánujeme nahradit v úterý 24. 1. 2023 (pokud se děti vrátí po nemoci)

Šestá lekce : 31. 1. 2023

Sedmá lekce

Osmá lekce

Devátá lekce

Desátá - závěrečná lekce

 

Těšíme se na spolupráci :-)