516 472 184

Budova a zahrada

 

Naše mateřská škola se nachází v klidné části obce, obklopena velkou přilehlou zahradou. Zařízení je dvoupodlažní, tvoří ji přední část se dvěma třídami a zadní část rovněž se dvěma třídami, každá část má samostatný vchod.

Jsme čtyřtřídní zařízení s věkově smíšenými odděleními, které jsme pojmenovaly dětem blízkými názvy, najdete u nás tedy třídu „Rybiček“ „Motýlků“ „Berušek“ a Sluníček“. Kapacita školy byla v září roku 2014 navýšena na 92 dětí, tato kapacita je stále naplněna. Docházejí k nám děti nejen z Lysic, ale také z Drnovic, Bedřichova, Krhova, Štěchova, Lačnova, Kunic, Lhoty u Lysic, Voděrad, Kunštátu a Žerůrek.

Škola prošla v posledních letech celkovou rekonstrukcí, třídy jsou slunné, útulné, vybavené moderním zařízením, hračkami a pomůckami. Velkou pozornost věnujeme úpravám interiéru, který je vymalován pastelovými barvami a vyzdoben zelení a výsledky prací dětí. Snažíme se, aby naše škola byla bezpečným a pohodovým prostředím pro děti, zaměstnance, rodiče i veřejnost.

Zahrada, která mateřskou školu obklopuje, má členitý terén, dvě pískoviště a je částečně zastíněná. Dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb a hry. Je na ní vybudováno dětské hřiště, které bylo1. září 2009 otevřeno i pro veřejnost.  V roce 2014 byl opraven zahradní domeček, který nyní funguje jako environmentální učebna. Děti zde mají možnost pracovat se dřevem u vybavených ponků, věnují se pěstitelským pracem, starají se o králíka a morče.

Mateřská škola je umístěna v bezprostřední blízkosti zámecké obory a lesa. Tohoto prostředí využíváme denně při pobytech dětí venku, dary lesa obohacují prostředí v mateřské škole a slouží nám i jako nenahraditelný materiál při tvořivých činnostech dětí. Děti jsou při každodenním styku s přírodou vedeny k úctě a ochraně životního prostředí.

Naše mateřská škola vytváří ve všech svých prostorách vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí. Školní kuchyně je po celkové rekonstrukci v souladu s vyhláškou 107/2001.Vybavení kuchyně je průběžně obnovováno a doplňováno a odpovídá současným požadavkům.

Velkou pozornost věnujeme úpravám interiéru, který vymalován pastelovými barvami a vyzdoben zelení a výsledky prací dětí. Snažíme se, aby naše škola byla bezpečným a pohodovým prostředím pro děti, zaměstnance, rodiče i veřejnost.

Hlavním partnerem školy, se kterým MŠ pravidelně spolupracuje, je především zřizovatel, t.j. Městys Lysice, dále SPOZ Městyse Lysic, Základní škola Edvarda Beneše, Státní zámek Lysice, Místní knihovna, Mateřské centrum Jablíčko.