516 472 184

A ještě něco navíc....

Od 1. září 2019 připravujeme:

Prodloužení provozní doby naší MŠ do 16,30 hodin. Chceme tak pomoci rodičům, kteří dojíždí do zaměstnání a nestíhají vyzvedávat své děti včas. Umožní nám to změna financování regionálního školství, na základě níž si budeme moci toto prodloužení dovolit.

Nabízíme:

Ø  vzdělávání dětí podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je dostupný na našich webových stránkách.

Upřednostňujeme individualizované vzdělávání dětízohledňujeme potřeby a zájmy každého dítěte, pracujeme s nadanými dětmi i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme k tomu vytvořeny vzdělávací koutky, vybavené potřebnými pomůckami a materiálem. Učíme se aktivně, prožitkem, děláme s dětmi pokusy, pěstujeme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, podporujeme samostatnost a kreativitu.

Ø  pravidelnou a systematickou logopedickou péči pro děti – ve všech třídách s dětmi pracují paní učitelky, které jsou vyškolené v oblasti logopedické prevence. Odbornou péči zaštiťuje logopedka Mgr. Zuzana Krejčí.

Ø  systematickou přípravu dětí do základní školy – nejen každodenním zařazováním vzdělávacích aktivit ale také formou kroužku „Předškolák“, ve kterém si děti intenzivně rozvíjí potřebné dovednosti společně s rodiči.

Ø  spoustu pohybu na čerstvém vzduchu – od každodenních vycházek nás odradí pouze déšť, silný mráz a nárazový vítr. Vycházky trávíme v přilehlé oboře nebo na krásné zahradě. Staráme se o králíka, pěstujeme na záhoncích ovoce a zeleninu, v zimě chodíme sáňkovat.

Ø  občasné cvičení předškoláků v tělocvičně základní školy, návštěvy v knihovně, zájezdy do divadel, výlety…

Ø  společné akce pro děti a rodiče – dílničky ve třídách, sportovní a tematické akce na zahradě a v oboře, besídky, brigády, zahradní slavnost..

Ø  Podporujeme spolupráci rodičů s dětmi a učitelkami ve třídách – rodiče se mohou po domluvě s paní učitelkami účastnit vybraných dopoledních aktivit (tvoření, pečení, čtení dětem, apod.)

Ø  Za úplatu nabízíme kroužek angličtiny, pískání na flétnu, plavecký kurz a lyžařskou školku

 

Podrobné informace naleznete v našem Školním vzdělávacím programu. Uvítáme vás také osobně, přijďte se k nám se svými dětmi podívat.